Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

3 lämnar Handelsbanken – går till Coeli

Coeli rekryterar ett mycket erfaret och framgångsrikt förvaltarteam inom hållbar kapitalförvaltning. Joakim By och Christofer Halldin har båda en lång karriär bakom sig på Handelsbanken. Simon Park, som nyligen utsågs till en av de ”33 under 33” som kommer forma framtidens hållbarhetsarbete, kommer även han från Handelsbanken.

Hos Handelsbanken har de rönt stor framgång med sin tematiska investeringsprocess och fokus på små, unika och innovativa bolag. Med ett starkt hållbarhetsarbete har de under många år skapat både överavkastning och bidragit till en mer hållbar utveckling.

”Vi rekryterar några av de bästa förvaltarna som har lång erfarenhet och som vet vad som krävs för att leverera överavkastning. Christofer och teamet är ytterligare ett bevis på det. Det är en förutsättning för att nå vårt mål att bli Nordens ledande boutique-förvaltare och att skapa stora värden åt våra investerare. Vi är mycket glada att få välkomna teamet. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans för att nå våra mål och lyckas med vår långsiktiga strategi”, säger Jan Birkmanis, VD, Asset Management på Coeli.

”Vi valde att gå över till Coeli som är en entreprenöriell firma som befinner sig i stark tillväxt. Hos Coeli står långsiktig aktiv förvaltning i centrum och möjligheten att bygga något nytt och tillsammans med Coelifamiljen lockade oss.” säger Christofer.

Christofer fortsätter ”Det finns ett genuint kundintresse och ett starkt engagemang för att skapa värde för kunderna – och det tilltalar mig. Jag gillar också att Coeli investerar tillsammans med kunderna – det ger ett incitament att leverera på topp”.

Teamets förhoppning är att tillsammans med Coelis olika förvaltarteam och rådgivare bygga framtidens hållbara kapitalförvaltning och bidra till att Coeli når det uppsatta målet på 100 miljarder kronor i förvaltat kapital.

”Den globala omställningen till en mer hållbar värld är vår tids största strukturella förändring och medför ett enormt investeringsbehov. Det vi kallar ”Världens största inköpsorder” ändrar förutsättningarna, skapar nya vinnare och förlorare och som i sin tur skapar intressanta investeringsmöjligheter. Jag kan inte tänka mig några bättre ämnade för den uppgiften än Christofer och Joakim som med sina framgångsrika förvaltarbakgrunder uthålligt skapat långsiktiga värden utöver det vanliga till sina kunder”. säger Coelis Kapitalförvaltningschef Erik Lundkvist.

Källa: uppsalanytt.se