Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Froda och Ahum i gemensam satsning

Egenföretagare är den grupp som i högst grad utsätts för stress kopplat till arbetet, samtidigt som majoriteten saknar tillgång till friskvård. Siffror från SCB visar att svåra sömnproblem, långvariga hälsoproblem och ångest har ökat markant bland företagare sedan 2019.

Nu lanserar fintechbolaget Froda och psykologiplattformen Ahum en gemensam satsning som utbildar om hållbart företagande. Satsningen innebär att Frodas kunder får tillgång till Ahums guider och digitala verktyg i 12 månader samt ett kostnadsfritt terapisamtal.

En kartläggning över egenföretagares hälsa genomförd av Ahum visar att faktorer som osäkerhet på marknaden, ekonomi, konflikt mellan arbete och familj, och hög konkurrens är det som påverkar välmåendet mest. Dessutom uppger nästan 80 procent att de jobbar via mejl och telefon på sin fritid, samt att en fjärdedel har svårt att skilja på arbete och privatliv.

– Lika viktigt som det är att företagare i Sverige får möjlighet att växa, är att det görs på ett hållbart och långsiktigt sätt. Det borde vara en självklarhet att alla egenföretagare har tillgång till samma förmåner som en anställd. Vi ser samarbetet med Ahum som en viktig del i arbetet mot att göra det mer hållbart att vara egenföretagare, säger Olle Lundin, vd på Froda.

I Sverige finns omkring 1,4 miljoner aktiva företag, varav många är egenföretagare som saknar friskvård. Studier visar att proaktiv mental träning är effektivt när det kommer till att förebygga utbrändhet, ångest och annan psykisk ohälsa. Därför syftar samarbetet mellan Froda och Ahum till att tillgängliggöra verktyg och kunskap för en av arbetslivets mest utsatta grupper.

– Många egenföretagare rapporterar hög livstillfredsställelse eftersom de kan påverka sitt arbete i hög grad. De ser också att hög arbetsbelastning är positivt eftersom det betyder att det går bra för företaget. Det svåra med stress och utmattning är att många egenföretagare inte märker av det förrän det gått för långt, just på grund av de här två omständigheterna. Därför är det otroligt viktigt att förebygga stress och annan psykisk ohälsa i tid, säger Ellen Risto, chefspsykolog på Ahum.

Samarbetet mellan Froda och Ahum innebär att Froda erbjuder sina kunder tillgång till Ahums guider och digitala verktyg i 12 månader samt en gratis terapisession.

Läs mer på: www.froda.se/hållbar-tillväxt

Om kartläggningen
Kartläggningen innefattar sammanställd statistik från SCB mellan 2018 och 2021 inom kategorierna Hälsotillstånd, fysiska och psykiska besvär och Arbetsmiljö (förvärvsarbetande 16-74 år). Kartläggningen inkluderade även publicerade forskningsartiklar på området samt en rapport om kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser av Covid-19 för egenföretagare som är en del av ett globalt forskningsprojekt vid Stockholms universitet.