Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Insurely bland världens 100 mest innovativa bolag

Vi är stolta över att inkluderas i den femte upplagan av FinTech Globals prestigefyllda InsurTech 100-lista för 2022. Listan uppmärksammar innovatörer och pionjärer som tillhandahåller lösningar för att möta de största utmaningarna försäkringsbranschen står inför.

Finalisterna i listan uppmärksammas för sin innovativa användning av teknik för att lösa betydande branschproblem eller för att generera effektivitetsförbättringar över hela värdekedjan inom försäkring.

Som ett resultat av digitaliseringen har konsumenternas förväntningar förändrats fundamentalt. Man vill ha handla online, jämföra online, förväntar sig bekvämlighet och större transparens, vilket i sin tur ökar kraven inom försäkringsbranschen. InsurTech-bolag ligger i framkant när det kommer till att hantera utmaningarna branschen står inför.

Vi är otroligt stolta över att bli uppmärksammade av FinTech Global som ett av världens mest innovativa InsurTech-bolag. Vi ser idag långsam digital anpassning i försäkringsbranschen, med open insurance kan branschen digitaliseras snabbare genom nya digitala tjänster till kunden. Finansiella aktörer såsom banker och försäkringsbolag kommer att gynnas av denna utveckling, då välinformerade konsumenter ofta är mer lojala samt tenderar att vara mycket mer nöjda med sina finansiella tjänster

Open insurance syftar till delning av personlig och icke-personlig försäkringsdata och ämnar att öka innovation och digitalisering vilket har potential att skapa omfattande fördelar för både slutkunder och branschen som helhet.

Det hjälper försäkringsaktörer att utöka försäljning och förståelse för sina kunder samt skapa konkurrenskraftiga och skräddarsydda erbjudanden och produkter. Insurelys open insurance lösningar skapar även effektiva processer och möjligheter till att reducera kostnader genom automatiserade och digitala flöden.

“Historiskt har bankerna och försäkringsbolagen behövt lita till begränsad information kring kundernas finansiella situation, vilket begränsat rådgivningen och de erbjudanden kunden fått. Med hjälp av tillgång till kundens försäkringsinformation blir det enklare att ge kvalitativa råd och genomföra en bättre rådgivningsprocess.

I ett större perspektiv ser vi att ökade datamängder kan bidra till att optimera prissättning och produkter, samtidigt som priser blir mer transparenta och jämförbara för kunden. Detta leder till ökade möjligheter att behandla kunden rättvist samtidigt som man kan optimera sin marknadsposition” fortsätter Martin Einemo