Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Oxceed integrerar generativ AI för smartare finansiell rapportering

Med målsättningen att ytterligare hjälpa sina kunder att spara tid och minska risken för fel integrerar nu fintech-bolaget Oxceed för första gången generativ AI i deras lösning för finansiell rapportering.

Den nya funktionen Smarta rapporter gör att man med ett knapptryck nu kan generera en välformulerad text som beskriver utfallet av ett företags finansiella resultat och nyckeltal i jämförelse med föregående period. Texten tar upp avvikelser, levererar insikter och föreslår även relevanta åtgärder baserat på resultatet.

Genererar finansiella rapporter på rekordtid

Funktionen kan komma att innebära stora tidsbesparingar för den som ansvarar för ekonomin på ett företag och för redovisningsbyråer i deras arbete med att rapportera till sina kunder.

– En av våra byråkunder har ungefär 200 rapporter att leverera varje månad. Enligt dem tar en rapport för en redovisningskonsult som ändå jobbat på att effektivisera sin rapporteringsprocess uppskattningsvis mellan fyra och sju minuter. Om vi räknar med ett snitt på fem minuter gånger 200 rapporter så motsvarar det två till tre hela arbetsdagar som bara går till att rapportering varje månad

Genom att använda färdiga mallar tar det med Smarta rapporter så lite som någon minut att generera en utförlig VD-rapport, månadsrapport eller kvartalsrapport som består av en introducerande text, nyckeltalsgrafer och tabeller som är klara att skicka till exempel till styrelse eller ledningsgrupp.

Datasäkerheten högsta prioritet

Datasäkerheten har haft högsta prioritet i utvecklingen av funktionen för textgenerering i Smarta rapporter och bygger på Azure OpenAI Services, som använder samma teknologi som ChatGPT.

– Vid generering av texter delas aldrig någon företagsspecifik information. Tjänsten använder uteslutande anonymiserade data och färdigberäknade nyckeltal som bäddas in i texten. På så sätt kan användaren alltid känna sig trygg och använda tjänsten utan oro för att bokföringsdata riskerar att delas med tredje part, säger Carl Frostgård, CPO på Oxceed.

Sparar tid och minimerar risken för fel

För den som ansvarar för den finansiella rapporteringen är manuellt arbete med kalkylark och oro för att siffrorna inte stämmer ofta en verklighet. I en undersökning som Oxceed genomförde genom telefonintervjuer med över 100 ekonomichefer i Sverige framgick att det i huvudsak är två saker som ligger högst upp på deras prioritetslista: att effektivisera manuella processer och att minimera risken för fel i den finansiella rapporteringen.

– Med den nya funktionen Smarta rapporter befäster vi vår position som verktyget för smartare rapportering och uppföljning. Dessutom kommer du enkelt i gång på bara några minuter och slipper dyra uppstartsprocesser. På det sättet löser vi många ekonomichefers största bekymmer, säger Elif Schmidt.

Leave a comment