Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

15 miljoner investeras i Senseworks programvara för redovisningsbranschen

En rad namnkunniga investerare går in med totalt 15 miljoner i bolaget Senseworks som utvecklat programvaran Link – en samarbetsplattform som kraftigt effektiviserar arbetet på redovisnings- och revisionsbyråer.

Det är en stark grupp från den finansiella sektorn som investerar i Umeåbolaget.

– Senseworks har ett mycket kunnigt team på plats, en produkt som kan modernisera en traditionell bransch och alla möjligheter att växa på en global marknad. Efter att testat produkten och träffat teamet visste vi att vi inte ville missa möjligheten att vara med på den här resan

Investerar gör också Sara Uhlén, tidigare styrelseledamot och partner hos Grant Thornton, Helene Willberg, tidigare VD hos KPMG, samt VC-bolagen byWiT och Partner Invest.

Senseworks produkt Link samlar all finansiell information i en single-source-of-truth, vilket hjälper redovisnings- och revisionsbyråer att komma bort från att medarbetare arbetar isolerat i egna Excelmallar eller Power BI.

Genom datainhämtning från olika källor, till exempel banker och Skatteverket, blir handpåläggningen mindre och arbetet går snabbare. Med högre grad av automatik kan byråerna minska sina säsongsvariationer, vilket i sin tur leder till bättre arbetsmiljö och gladare medarbetare.

Mindre handpåläggning

– Medarbetare på byråerna lägger nästan hälften av sin arbetstid på administrativa arbetsuppgifter. De sitter och knappar in samma sak flera gånger. Med Link räcker det med att användaren matar in information en gång, informationen följer sedan med i hela programmet och som revisor kan du i stället fokusera på proaktiv rådgivning som ger värde åt slutkund, säger Alexander Ögren, VD med bakgrund som revisor hos EY.

Bolaget har vuxit snabbt och har idag över 40 kunder, bland annat internationella aktörer som BDO. Nu utvecklar Senseworks ett nytt revisionsprogram som ska komplimentera Link med funktioner inom planering, analytiska granskningar, standardiserade urval, med mera. Allt för att spara ännu mer tid åt redovisnings- och revisionsbranschen.

– På sikt ska en tredje modul lanseras ovanpå dataplattformen som då får ett ännu bredare användningsområde för alla inom finansiell rapportering och analys. Modulen ska fungera som en robotrådgivare och leverera ekonomiska varningar och insikter i realtid till beslutsfattare. Packat med massor av bästa praxis för olika branscher, säger Henrik Frienholt, CSO.

Global marknad

Kapitalinjektionen kommer att fördelas mellan produktutveckling och skalning internationellt.
– Vi går ifrån “a knowing culture to a learning culture” där kompetens som tidigare var bunden till individer förflyttas till smarta verktyg. Alla vi som arbetar med att sammanställa data till kvalitetsgranskningar och finansiell rapportering kan fokusera mer på datadrivet beslutsfattande och se till att företag drivs med högsta kvalitet. Vi bygger den nya standarden för finansiell dataanalys och gör den tillgänglig för alla, säger Robert Winter, CTO.

Senseworks får affärsstöd av Umeåbaserade inkubatorn Uminova Innovation i Umeå.

Leave a comment